Domů » Vyhledávání podle technického vybavení » Sigma 150-600/5.0-6.3
Lejsek šedý mládě | Muscicapa striata Kalous ušatý | Asio otus | Long-eared Owl Užovka stromová | Zamenis longissimus |... Slavík modráček | Luscinia svecica... Sýc rousný | Aegolius funereus | Tengmalms... Sýc rousný - mládě v dutině | Aegolius... Ve střehu | Daněk evropský | Dama dama Unavený | Daněk evropský | Dama dama Jeřábek po přistání | Tetrastes bonasia... Jeřábek ve větvoví | Tetrastes bonasia |... Strážce smrčiny | Glaucidium passerinum |... Bramborníček černohlavý v makovém... V kolonii břehulí | Riparia riparia |... Vlha versus včela | European  Bee-eater Krutihlav obecný | Jynx torquilla |... Sýček obecný | Athene noctua | Little Owl Čejka chocholatá | Vanellus vanellus |... Stehlík obecný | Carduelis carduelis |... Jespák obecný v pěnové koupeli Uralka v poslední paprscích dne | Strix... Popelky na sněhu | Ardea cinerea Slavík modráček středoevropský |... Kalous ušatý | Asio otus | Long-eared Owl Dlask tlustozobý | Coccothraustes... Uralka po dešti | Strix uralensis | Ural Owl
×