Domů » Kategorie » Biotop » Voda

Vodouš rudonohý v letu | Tringa totanus |... Bukáček malý | Ixobrychus minutus |... Přistávající bukáček malý |... Jespáčci v letu | Limicola falcinellus |... Jespáčci ploskozobí | Limicola... Kamenáček pestrý | Arenaria interpres |... Lyskonoh ploskozobý | Phalaropus fulicarius... Orlovec říční | Pandion haliaetus |... Pisila čáponohá | Himantopus himantopus |... Mezidruhový babinec Potáplice severní | Gavia arctica |... Potáplice lední | Gavia immer | Great... Chřástal vodní | Rallus aquaticus | Water... Jespák bojovný | Philomachus pugnax | Ruff Orel mořský | Haliaeetus albicilla |... Jespák rezavý | Calidris canutus | Red Knot Jespák protahující | Calidris alpina |... Jespák obecný | Calidris alpina | Dunlin Sýkořice vousatá | Panurus biarmicus |... Ostralka štíhlá | Anas acuta | Pintail Kvakoš noční | Nyctirocax nyctirocax |... Čáp černý | Ciconia nigra | Black Stork Volavka popelavá | Ardea cinerea | Grey... Skorec vodní | Cinclus cinclus | Dipper Bekasina otavní | Gallinago gallinago |...
×